Change Edition

Becheler Sänger woaren op der Zowasch um Adventmoart !

De Freideg owend, bei Geleeënheet vum Ufank vum Adventsmaart zu Lasauvage hunn d’Becheler Sänger vu Bereldeng, ënner der Leedung vum Jean Kandel an um Piano begleed vum Michel Winter, an der Kierch een Aleedungsconcert gesongen. Nodeem d’Schoulkanner, ënner der Leedung vun hire Jofferen, epuer Liddercher fir Niklosdag an d’Chrëschtzäit gesongen haten, hun d’Becheler Sänger als éischt « Verlaangeren» = Nu stinn ech hei op ganzem frieme Buedem, vum Louis Petit gesongen. Ee Lidd dat d’Verlaangeren vun deenen déi hier Heemecht Enn vum vieregten an Ufangs dem leschte Jorhonnert verloos haten vir eng besser Welt opzesichen, beschriwwen huet. Duerno, fir an d’Vierchrëchstdagszäit anzegoen, „D’Natur huet sech an d’Rou geluegt“, vum Willy Goergen an Thedore Decker an,« Lues fällt Schnéi an der Nuecht » vum J. P. Rollinger. Als Ofschloss Lidd, „Aus dem Himmelssall“, vum Willy Goergen a Victor Goldschmit.

Duerno hu si op dem Adventsmaart, beim Eisekuchsstand vun der Famill Vanderwaeren ee Gléckwonschlidd fir 130 Joer „Jean la Gaufre“ gesongen, no Wierder vum Jean Kandel an op d’Weis vum Hämmelsmarsch. Do hu si nach zum Ofschloss „de Wäimarsch“, vum Jhemp Rollinger a Franz Holler viergedroen. Bei engem gemitleche Pättchen an deem traditionellen Eisekuch gong dee flotten Owend zu Enn.