Change Edition

De Parverband Mamerdall huet 11.000 € gesammelt

Am Laaf vum vergaangenen Arbechtsjoer huet de Parverband Mamerdall duerch verschidden Aktiounen déi stolz Zomm vun 11.000 € gesammelt. Niewt engem faire Moieskaffi, der Adventsaktioun an der Friddensliichtaktioun, waren et och d'Don'en déi fir d'Kommiounskanner gemacht goufen. Am Kader vun der Open-Air-Familljemass, déi lo zu Keespelt gefeiert gouf, sinn 2 Schecken vu je 5.500 € iwwerreecht ginn. Een Deel ass un d'Par San Ignacio de Moxos a Bolivien gaangen, eng Par am Amazonasgebitt, wou den Dach vum Dispensaire wäert renovéiert ginn. Deen zweeten Deel ass fir de Foyer de jour Siweschléifer vun der ACFL, a gëtt gebraucht fir e Mini-Bus unzeschaafen. D'Vertrieder vun deenen 2 Associatiounen hunn e grousse Merci ausgeschwaat a betount, datt dësen Don och e Liichtbléck ass fir déi Mënschen, déi domatt gehollef kréien.