Change Edition

VIDE DRESSING zu Jonglënster

Den Dësch-Tennis Buerglënster haat den 21. Oktober nees en Vide Dressing zu Jonglënster am Centre Polyvalent Gaston Stein organiséiert. Op 100 Stänn gouf ët erem eng grouss Auswiël un Gezeih, Schong, Poschen, Bijou'en asw. Fir Iessen a Gedrënks war och de ganzen Daag gesuergt. Den nächsten Vide Dressing ass fir d'Fréijoer schon geplangt. Weider Info'en gin et per Mail : vide.dressing.junglinster@gmail.com