Change Edition

Lënster: G'Gemengemeedercher hëllefen dem Privaten Déiereschutz vun Nidderaanven

Och dëst Jar erëm hunn d’Gemengemeedercher (Beamtinne vun der Gemeng) aus der Lënster Gemeng an och de Marc Peters sech fir e gudden Zweck agesat. Op zwéi Mäert hu si sech ëm d’Buvette gekëmmert an d’Leit mat Gedrénks an mat Iesse versuergt. Den Erléis léisst sech weisen: 1000 Euro sinn zesumme komm, déi si un de Privaten Déiereschutz vun Nidderaanve weiderginn hunn. Dës Iwwerreechung ass geschitt am Kader vun enger gemittlecher Feier op der Gemeng, wou d’Nancy Goergen am Numm vun de Equipe de Scheck un d’Marie-Anne Heinen, Presidentin vum Déiereschutz, iwwerreecht huet. De Buergermeeschter Romain Reitz an d’Schäffe Gilles Baum a Françoise Hetto ware bei der Feier derbäi wou de Buergermeeschter den Asaz vun de Gemengemeedercher fir eng gutt Saach hervirgehuewen huet. D’Marie-Anne Heinen huet all deenen, déi un der Aktioun bedeelegt waren, e grousse Merci ausgeschwat a si ass kuerz op d’Aktivitéite vun hirem Veräin agaangen. Et ass scho bemierkenswert, datt e puer Familljen sech zesummendinn a ronn 300.000 Euro am Jar zesummebregen duerch Donen an Organisatiounen fir sech permanent kënnen ëm Kazen an aner Klengdéieren, déi Hëllef brauchen, këmmeren.