Change Edition

Kaz fonnt zu Jonglënster

Dës Kaz as den 23. November zu Jonglenster um Parking hannert der Tankstell fonnt gin. Si war auserhengert an as anscheinend schon e puer Deeg do gelaaf.
Merci deene jonke Leit déi sech drëm gekëmmert an eis ugeruf hun.
Si as beim Privaten Déiereschutz asbl.
Telefon: 34 85 01