Change Edition

Déi "Lënster Ourewierm" hunn hire Bilan gezunn

Viru kuerzem haten déi "Lënster Ourewierm" hir Generalversammlung an hirem Proufsall. D'Presidentin Chantal Saska huet als Eieregäscht den Eierebuergermeeschter Denis Dimmer an de Conseiller Jean Boden begréisst, éier si alle Membren en décke Merci fir hir hiren Asaz, hir Resultater a virun allem fir déi gutt Ambiance am Veräin ausgesprach huet. Ganz besonnësch huet si d'Verdéngschter vun der Dirigentin Françoise Hetto-Gaasch, dem Pianist Garry de Jong, der Sekretärin Malou Marx-Thommes, der zweeter Sekretärin Angela Parlanti an der Euro-Verwalterin Denise Petit hervirgehuewen. Um Programm 2012/2013 stinn d'Sange vun enger Hochzäitsmass vun engem Member, e Galaconcert de 16. Mäerz 2013 an der Hall Gaston Stein, d'Bedeelegung um Adventsmaart an en Ausfluch vun zwéin Deeg, de 27. an den 28. Oktober 2012, op Dortmung mat als Highlight de Besuch vum Musical "Starlight Express". Hervirzehiewen ass déi fott Ambiance, déi sech wéi e roude Fuedem duerch d'ganz Versammlung gezunn huet. E grousse Bravo fir d'Leeschtunge vun diem sympatësche Veräin! (dd)