Change Edition

SPARGEL- AN UEBSTUBAU ZU HËNSDREF

Enner dem Thema " Een Dag an der Natur " hunn sech eng 50 Leit op Invitatioun vun dem Gaart an Heem Luerenzweiler viru kuerzem op dem Hënsdrefer Bierg getraff fir un engem interessanten Trëppeltour duerch d´ Spargel- an Uebstfelder vun der Famill Hoffmann vun Hënsdref deelzehuelen . Fachmännesch Erklärungen hunn den Här Léon Wietor , esou wéi déi Hären Jos an Yves Hoffmann zou deem ganzen Produktiounsoflaf ginn. Dee ganz interessanten Tour gouf mat engem gudde Patt an Gegrills beim Veräinshaus ofgeschloss.


-------------------Fotoen : Steyer - Fonck Alice

copyright