Change Edition

Conveniat vu fréieren Ackerbauschüler zu Housen

De 14. Februar haten sech déi fréier Klassekomerode vun der Promotioun 1964-65 aus der Aackerbauschoul fir hiren traditionelle Conveniat getraff. D’Kollegen Alphonse Ferber, Jos Hayen a Jean-Paul Peters haten d’Organisatioun iwwerholl. Rendez-vous war um Site vun der Bauerekoperativ (BAKO) zu Housen, wou Kaffi a Kuch scho bereet stungen. Den Alphonse Ferber, President vum Opsiichtsrot huet en detailléierten Iwwerbléck iwwer d’Geschicht vun der BAKO ginn, déi ëm 1985 vun enger Handvoll engagéierte Bauere gegrënnt gi war. Den Direkter Günther Mertes huet duerno den Opbau, de Fonktionnement an den Akivitéitsspektrum vun deem neie Betrib an der Industriezon zu Housen virgestallt an et war duerno eng Visite guidée duerch d’Gebailechkeeten an Ariichtungen. D’Mëttegiessen war an der Éislecker Stuff zu Wuelëssen réservéiert an no der obligatorescher Erënnerungsfoto ass et un den Dësch gaangen wou wéi gewinnt en excellente Menu zervéiert ginn ass. Keng Fro, datt nach laang Erënnerungen opgefrëscht, awer och aktuell Themen ärdeg diskutéiert gi sinn. Fir dat nächst Jar ass de Conveniat am Réidener Kanton geplangt.