Change Edition

Ofgeschlossenen Centenaire

10 Joer no dem mir zesummen mat der ganzer Welt 100 Joer Bestoen vun dem
Scoutismus féieren konnten, konnten mir als Stadter Scoutsgrupp dëst
Joer och onsen Centenaire feieren.

Iwert en ganz Joer stoungen divers Aktivitéiten um Programm. Hilights
vun onsem Centenaire waren secherlech, d'Organisatioun vun der Assemblée
Generale vun der FNEL, onst Äppelfest, ons Kleeschensfeier mat Réckbleck
ob déi lëscht honnert Joer, ons Centenaire Bak Challenge,
Secherheetsformatiounen an nach vill méi.

Als Ofschloss konnten mir zesummen mat all onsen Memberen, an villen
Invitéen, e super Scoutscamp mëtten an der Stadt, am Péitruss Park
ofhalen.

Elo kënnen mir mat voller Stolz ob en flotten an gefëlltenen Centenaire
zréckblécken. Mir kënnen houfreg ob all ons Memberen sinn, zesummen
setzen mir ons elo schon iwert 100 Joer benevol fir eng besser Welt an.

Mir wëllen all deenen Lait, déi ons während all der Zeit ennerstetzt
hunn einfach mol MERCI soen.