Change Edition

HoGa Scouts Rentrée 2019

21
Sep
2019
21 Sep

Och dëst Joer starten mir, Cheffen-Ekipp vun der HoGa erëm an e néit Scoutsjoer, mam onsem Ziel e flotten Scoutsprogramm fir grouss a kleng ob Been ze stëllen, an all onsereen Memberen e flott Joer mat villen spannenden Aktiviteitenubidden ze kënnen.


Start ass den 21. September 2019 um 14:00 an der "Rue de La Semois" an der Stadt.

Wann s du Loscht hues, nieft der Schoul e puer flott Stonnen ze verbréngen, néi Frënn kennenzeléieren, vill Aventure ze erliewen, Natur ob spilleresch Aart an Weis erliewen wëlls, dech néien Erausfuerderungen stellen wëlls,... Jo dann sinn mir genau dat richtegt fir dech.

Mat onser iwwert 100 järeger Erfarung bidden mir en ofwiesslungsräichen Programm fir all Jugendlech un.

Mir sinn och ëmmer ob de sich no Jugendlechen, oder Erwuessenen, déi ons Ekipp verstäerken, an néi Ideen mat eran ze bréngen.

Ob onser Homepage www.hoga.lu kanns du nach villes méi iwwert ons erausfannen.