Change Edition

Zu Habscht huet eng Poubelle gebrannt

Den 16. Januar gouffen géint 6.45 Auer d'Pompjeeën Gemeng Habscht op en Poubellebrand zu Habscht geruff. Op der Plaatz ukomm, war Poubelle seier geläscht ginn sou dass kee Materialschued ausser der Poubelle entstaanen ass.

De Brand ass wahrscheinlech entstanen duerch waarm Äschen aus dem Kamäin déi ant Poubelle geheit gi sinn.

Pompjeeën weisen drop hin opzepassen dass Äschen aus dem Kamäin laang genuch ofkille gelooss musse ginn oder am beschten an engem Eisenem Ëmmer gelagert ginn éier se an Poubelle geheit ginn.

Op der Plaatz woren vun der Gemeng Habscht: TLF 2000, TSF 1, MTW