Change Edition

De Charel an d'Schokelasfabrik - Kannertheater Houwalder Guiden a Scouten 2020

De Weekend vum 8. a 9. Februar 2020 hunn d'Houwalder Guiden a Scouten hiren traditionellen Kannertheater "De Charel an d'Schockelasfabrik" direkt zwee mol am CELO zu Hesper opgefouert.


An nëmme 6 Wochen, a mat enger grousser Hëllef vu villen aktive Scoutsmemberen, Benevolen an den Elteren, gouf dëst Stéck inklusiv Kulissen, Kostümer a Regie op d'Been gestallt.

Net manner wéi 40 Wëllef, AvEx a CaraPio souwéi 7 Cheffen stoungen virun iwwer 500 begeeschterten Spectateuren op der Bühn.