Change Edition

MASS OP "CHRISTI HIMMELFAART" AN DER KAPELL VUM FAUTELFIELS

MASS OP "CHRISTI HIMMELFAART" AN DER KAPELL VUM FAUTELFIELS


Vill Leit haten de Wee op Christi Himmelfaart an d´Kapell vum Fautelfiels fonnt wou den Här Dechen Felix Steichen eng Mass gehall huet . Gesanglech gouf d´Mass verschéinert duerch d´Chorale Ste Cécile Luerenzweiler ënnert der Leedung vum Här Theo Wanderscheidt.


No der Mass hunn déi Fräiwëlleg Pompjeeën Luerenzweiler um Fouss vun der Fautelfiels fir Iessen a Gedrénks gesuergt . Och hunn si d´Navette vun der Luerenzweiler Gare esou wéi vum Parking Blasschenterstrooss op d´Fautelfiels gemaach. Foto : NICO TURMES , Text: STEYER – FONCK ALICE