Change Edition

Frënn vun Csókakö asbl Hiefenech Scheckiwwereechung fir Csenge

Merci all deenen déi sech spontan un der Hëllefsaktioun fir Csenge bedeelegt hun. Mir konnten een éischte Scheck an der Héicht vun 2.000.- € un Direktrice vun der Schoul vun Csókakö iwwereechen. Merci