Change Edition

MUSIKSFEST zu Harel

16
Sep
2018
16 Sep

MUSIKSFEST zu Hârel

D’Harmonie Harel invitéiert op hiirt Musiksfest Sonndes den 16. September zu Harel op der Duerfplatz

Animatioun fir Grouss a Kleng dee ganzen Dag.

Fir Stëmmung suergen: Concert Apéritif 11h30 „Harmonie de Battincourt“

14h00 Concert vun der Brassband “PowerBlech-Bléiser” Perlé

16h00 Danz a Stëmmungsmusik mat den “Grenzlandmusikanten"

D’Umeldunge fir „BUFFET RUSTIQUE“ gin um Telefon 99 33 83 ugeholl.