Change Edition

luxroots.com - Ihr Partner für Ahnenforschung in Luxemburg-Stadtgrund


De Richard OSTER huet d'Detailer vun 3.918 Daafakten 1630-1796 vun der Paar Lëtzebuerg-Stadtgronn (Luxembourg-Saint-Jean) an www.luxroots.com opgeholl.