Change Edition

luxroots.com - Ihr Partner für Ahnenforschung in Luxemburg


d'Hortense BOHLER-HAAS huet d'Detailer vun 1.388 Daafakten 1726-1795 vun der Paar Saint-Ulric (Luxembourg) opgeholl an www.luxroots.com