Change Edition

Buergbrennen zu Groussbus

Trotz stiermeschem Wieder huet sech d'Groussbusser Pompjeeën och dëst Joer net huele gelooss, di flott Traditioun vum Buergbrennen opliewen ze loossen. No enger Stäerkung bei Ierbsebulli a waarm Wirschtercher, ass et dunn am Cortège d'Boschent erop gaange, wou dann d'Buerg schlussendlech verbrannt ginn ass.