Change Edition

Interessant Konferenz iwwer "Mobbing am Schoulalldag"

Mobbing ass e Prozess, deen ëmmer gewaltvoll ofleeft an dee vill Schüler alldeeglech an de Schoulen erliewen. Mobbing gëtt awer seele vum Léierpersonal oder vun den Eltere wouer geholl, well dëse Prozess bal ni oppen ausgefouert gëtt.


Wa Matschüler, Léierpersonal oder Elteren dee Prozess bemierken, wëssen se dacks net, wéi se sech dergéint wiere sollen a wéi se d’Opfer schütze kënnen. Si fille sech hëlleflos.


Bei dëser Konferenz gëtt den Oflaf vum Mobbingprozess erkläert, Aktiounsméiglechkeete vun den Elteren a vum Léierpersonal proposéiert an et gi Léisungsapprochen virgestallt fir dem Mobbing entgéint ze steieren.


www.ltjb.lu