Change Edition

Bratzelebaken zu Maacher 2017

Wann am ganze Land Bretzele gebak a giess ginn, dann ass dat op der Musel net esou: do heescht dat gutt “Gebäck” nämlech “Bratzel”, an déi Maacher Bäcker Schumacher a Schiltz konnten de Leit gëscht op Halleffaaschte-Samschdeg och net plausibel erklären, wou dat hierkënnt - mä dat ass eben esou!
Op alle Fall freeën d’Kanner sech ëmmer op deen Dag, wou si vu geléierten Hänn gewise kréien, wéi een den Deeg richteg knieden, rullen a forme muss, fir datt hier Bratzel sech och weise léisst!
Grad esou wéi d’Kanner - oder och nach vläicht méi - hu gëscht déi Maacher Politiker vun alle “Faarwen” sech gefreet, datt si vu Profien an d’Konscht vum Bratzelbaken ageweit goufen, an dat, wéi gewinnt an deene leschte Joren, ënnert der Regie an dem “Kommando” vum sympathesche Camille Ney. All Promi duerft 2 Bratzele formen, déi nom Bake fir “Télévie” verkaaft goufen.
Als extra Iwwerraschung hat de Camille e speziellt Bratzel-Lidd fir dëse bedeitenden Dag komponéiert, dat zur “Gaudi” vu Grouss a Kleng vum Prominentechouer uropgefouert gouf! (Am klenge Video ze gesinn)