Change Edition

Second Hand, Flou- an Hobbymoart

14
Jul
2019
14 Jul

D´Amicale „Frёnn vun de Maacher Guiden a Scouten“ organiséiert och dëst Joer erëm hire Second Hand, Flou- an Hobbymoart am Veräinshaus „Home Jean Welter“ an an der Rue de l´Eglise zu Maacher

De Moart ass Sonndeg, den 14. Juli 2019, vun 10:00 bis 18:00 Auer an ausstelle kënne Privatleit, déi entweder Second Hand-, Floumoart- oder Hobbyartikele wëlle verkafen. Mir suerge fir Iessen, Gedrénks a Super-Stëmmung.

Info an Umeldung:

Kontakt: Amicale Maacher Scouten, c/o I. Folz - GSM 621 725376 – tinchen51@yahoo.de oder 621 703914 bzw. Tel. 750599