Change Edition

Centenaire vun der Greiweldenger Musek


Freides, den 5. Auguscht invitéiert d'Greiweldénger Musek op den Optakt vun de Feierlechkeeten fiir hiiren Centenaire. Um 18.30 Auer gét de Cortège dorch Dorf an um 20.00 Auer spillt déi éisträichesch Musek "Waidenbachtaler Heimatkapelle" vu Velm-Götzendorf e flotten Concert "op der Baach" zu Greiweldengen. Den Entrée as fräi. Fir Äessen an Drénken as gesorgt. Gudd Ambiance nom Concert.