Change Edition

Gaasperecher Musek

De Weekend war d'Gaasperecher Musek "on Tour" fir am Quartier den Haemmelsmarsch fir Schueberfouer ze spillen. Samsdes hun d'Museker e Pat offréiert kritt am Café des Arts an am Café Millewee. Sondes as et e Pat a Rieslingspachtéiet an der Brasserie Colomb gin.
d'Gaasperecher Musek seet all de Leit Merci déi mat hiirem Don dozou beigedroën hun fir d'Keess e besschen opzebesseren.
Merci de Cafetieën fir dee gudden Empfang.
(Fotos by md an der Brasserie Colomb)