Change Edition

(Fotogalerie) "British Isles" zu Gaasperech

Och dëst Joer huet d'Gaasperecher Musek mat hiirem Galaconcert de Publikum begeeschert. De Concert war ennërt dem Thema "HMLG meets British Isles" mat de Star Guest "Spirit of the Highlands Pipes and Drums vu Grevenmacher.


Hei e puer Impressiounen vun engem wonnerschéinen Owend.
www.hmlg.lu / contact@hmlg.lu
(Txt md/Fotos Luko)