Change Edition

Columbustfest zu Gaasperech

Den 12. Juli hatten Gaasperecher Scouten op hiert traditionellt Columbusfest invitéiert. Fir déi 14. Oplag war Fest beim Scoutshome. Wéins denen villen Aabeschten am Quartier konnt Columbusstrooss net gespart gin.

De Musikkaleschen Programm war ganz flott:

12:00 Auer - Gaasperecher Musek (Foto)
15:00 Auer - Random Balcony (Foto)
16:00 Auer - Arthur Possing Quartet
17:30 Auer - The Grey Tress
19:00 Auer - Schëppe Siwen (Foto)

Organisatioun: LGS Georges Everling an d'Frënn vun de Gaasperecher Scouten asbl

Bis nächst Joer (2. Weekend a Juli)