Change Edition

Adventskränz vun de Gaasperecher Scouten

D'Gaasperecher Guiden a Scouten verkafen dëst Joer erem Adventskränz.

Zur Auswiel stinn verschidden Faarwen Käerzen an zwou Zorte Gréngs (Thuja an Dänn).

Wann der drun interesséiert sidd dann mat weg äer Bestellung bis den 21 November op onsem Site www.lgs.lu/gaasperech