Change Edition

De BMW Auto Club Lëtzebuerg ënnerstëtzt d'Luxembourg Air Rescue

De 25ten Oktober 2019 war de BMW Auto Club Lëtzebuerg mat 25 Memberen op Visite bei der Luxembourg Air Rescue um Findel. No der flotter a ganz interessanter Visite huet de Präsident e Scheck an Héicht vun 2000.- € iwwerreecht fir déi liewenswichteg humanitär Aarbecht vun der LAR ze ënnerstëtzen.