Change Edition

Gemeng Feelen seet Merci- Joeresofschlossiessen mat Personaléierung


Feelen: Bedingt duerch d’Virus- Pademie war dat läscht Ofschlossiessen vun der Gemeng Feelen am Joer 2019 an ass elo viru kuurzem verbonnen mat enger Personalfeier am Hennesbau, nogeholl gin. Agaangs ass de Buergermeeschter Fernand Mergen op d’Entwecklung vun der Gemeng Feelen agaangen, wou d’Populatioun op 2 290 Awunner gewuess ass. Et sin 87 Baugenehmigungen ausgestallt hin. Am Kuebebongert sin de Moment 269 Kanner agedroen, déi vun 32 Enseignants ënnerriicht gin, an der Maison relais sin 180 Kanner an d’Crèche gëtt vun 54 Kanner besicht, sou dat de Moment 75 Leit am Kuebebongert beschäftigt sin. Eng Partie Projets an der Gemeng sin fërdeg an aaner gesin hirem Ofschloss entgéint. De gréisste Projet ass awer dat neit Gemengenhaus, dat am Laf vum nächste Joer komplett fërdeg gëtt. Och d’Route de Bastogne gëtt nom Congé Collectif zesummen mat de Ponts&Chaussées komplett nei amenagéiert. Als Lëschte Projet steet di al Schoul zu Uewerfeelen, déi ganz sanéiert a conformiséiert gëtt, um Programm. Do enstinn och zwou Wunningen an och de Sall vun deene „Jonke vu gëschter“ gëtt moderniséiert. Am Verlaaf vum Owend koumen folgend Matbierger zu Éieren. Wéinst hirem speziellen Assaatz am Dingst vun de Matbierger, déi während der Pandemie hir fraiwëlleg Hëllef an der Gemeng ugebueden hun, sin Dammen Romy Werner, Cindy Zimmer, Jill Schmitz an den Här Jeff Jungels als Merci mat engem Kado geéiert gin. Och de Pol Koetz, deen joerelaang an der Kultur- an der Redaktiounskommissioun matgeschafft huet an elo an enger aaner Gemeng wunnt, fir sein Engagement honoréiert gin. Miriam Correia war am Gemengerot vum 8. September 2017 an huet sech während fënnef Joer gutt fir di Feelener Bierger agesaat , an elo an eng aaner Gemeng geplënnert ass. Säi Kaddo wärt him am neien Doheem iwerreecht gin. Christianne Mergen war no de Komplementarwahlen den 30. Mäerz 2014 bis Ugaangs 2022 am Gemengerot an huet leider gesondheetlech missen ophaalen. Ganz aktiv bei etlichen Kommissiounen an ëmmer hëllefsbereet am Veräinsliewen a stets een offent Ouer fir Problemer bei allen Duerfleit, ass d‘Christianne mat engem Kado geéiert gin. Als Gemengenarbechter war de Karl- Heinz Lachmann engagéiert an huet, bedingt duerch gesondheetlech Problemer leider missen an d’Prépensioun gouen. De Kaddo wart him nodréiglich iwerreecht gin. Eng Unerkennung als Merci fir séin Déngst während 26 Joer als Gärtner am Technischen Service ass de Serge Schanck e Kaddo-Bong iwerreecht gin. Och d‘ Madame Rosella Fontanivé dat den 1. Januar 2007 als Botzfra an der Gemeng zur vollsten Zefriddenheet engagéiert war, kritt hire Kaddo, Doheem iwerreecht. Den 1. Oktober 1988 ass d’Françoise Strotz op der Gemeng agestallt gin, a war fir d’Finanzen vun der Gemeng Feelen zoustännig. No 33 Joer ass hat den 1. September 2021 a seng wuelverdingte Pensoiin gaang. Fir säin expemplarischen Assaatz an all dene Joeren , war e Kaddo de Merci fir sengt laangjährigt Engagement. De Schoulmeeschter Marc Frank huet bei der Schoulrentrée am September 1983 an der Gemeng Feelen ugefaangen Schoul ze haalen. Och hien konnt fir seng langjährig a gewëssenhaft Wëssensvermëttlung e Kaddo an Empfang huelen. Als läschten vun dene Geéierten koum de Gil Schreiner un d’Reih, den fir d’Schouljoer 1979/1980 als Schoulmeeschter agestallt gin ass, an elo seng Pensioun genéisse kann. Mat engem Kaddo verbonnen mat engem grousse als Merci konnt hien offiziell verabschidd gin. Virum traditionelle Joeresbanquet huet de Buergermeeschter Fernand Mergen, dene Propriétairen nach säin décke Merci ausgesprach, dat si 3 Wunningen zur Verfügung gestallt hun an domadder 3 Familljen respektiv 12 Leit aus der Ukrain hei am Duerf konnten opgeholl gin. (CR ) (FOTO: Charles Reiser)