Change Edition

De läschte Patt am Café- Restaurant Hennesbau

De Claude an d’Irène Philipps ginn a Pensioun !!!

Feelen: Mat engem läschte Patt an engem grousse Merci hun de Claude an d’Irène Philipps den 29. August 2021 definitiv Äddi gesoot. Si hun sech et och nit huele geloos fir dese Message un di vill Clienten ze riichten. Mir hunn eist Bëscht gemaach fir Iech an engem agreable Kader z’empfänken an hoffen dat et Iech och gefall huet. An dat war am Mäerz 2014. Elo musse mir schréiwen“dat et Iech bei eis gefall huet“ . Jo, mir machen eis Dieren am Café- Restaurant Hennesbau zou a mir gin elo an d’Pensioun. Léif Clienten, an deene lëschte 7 Joer hu mir eis immens gefreet, Iech ze empfänken an dat Dir och ëmmer bei eis zerëck komm sidd. Mir Soen Iech och e grousse Merci dofir. Et war eng ganz schéin Zäit mat Iech zesummen ze sin. De Claude an d’Irène Phillipps. (CR) (Foto: Charles Reiser)