Change Edition

D'Feelener Uerlgefrënn invitéieren op hir Generalversammlung


D'Feelener Uerlgefrënn invitéieren op hir Generalversammlung, déi mëttwochs de 25 Januar 2012 ëm 20.00 Auer am Proufsall vun der Chroale (aal Primärschoul) zu Nidderfeelen stattfend.