Change Edition

1.Mee Feier vun der Feelener Musék

Wéi all Joer hunn sech déi jonk a manner jonk Musikanten vun der Feelener Musék um Bucheknapp zu Feelen getraff fir de Meekranz ze bannen. Bei schéinem bloen Himmel gouf et eng Taass Kaffi, ee warme Wirschtchen an eng Drëpp. Nom Tusch goung et dunn mam Kranz an den Café Hennesbau, wou nach deen een an anere Marsch gespillt gouf bei engem gudde Patt op der Terrass.