Change Edition

Galaconcert vun der Ieverlenger Musek den 10. Dezember


Fir Samsdes, den 10. Dezember, invitéiert d'Ieverlenger Musik op hire GALACONCERT 2011 fir 20 Auer an de Festsaal zu Ieverleng. Dese Concert steet ënnert der Direktioun vun hirem neien Dirigent Putti Fischer. Den Entrée ass fräi.