Change Edition

De Zwergbloesch am Hierschtliicht

Bei schéinstem Hierschtwieder eng fotografesch Studie iwert den Zwergbloesch.

Brachtenbach Fernand