Change Edition

Chrëschtfeier vun der Gemeng Ettelbréck

De 16. Dezember huet déi traditionell Chrëschtfeier vun der Gemeng Ettelbréck stattfonnt. Eng ronn 210 Persounen hunn un der Feier deelgeholl. De Gemengerot huet an dësem Kader och deene Leit Merci gesot, déi no ville Joren am Service vun der Gemeng Ettelbréck am Laf vum Joer an d'Pensioun gaange sinn. Et waren dat de Fernando DOS SANTOS VIEIRA, d'Laure JUNCKER, de Marcel REUTER an d'Monique STEINES.

Photocopyright: Photo Club Ettelbréck