Change Edition

Bei Reen mam Zuch ënnerwee

Mam Zuch fiert een sécher, .... a Bléck vun bannen no baussen.

© Brachtenbach Fernand