Change Edition

Heerstfest zu Eeschwëller

27
Sep
2020
27 Sep

11h00

Ort/Lieu: Centre culturel Eschweiler

Menu: Wëldschwäinsragout oder Geschnetzeltes à volonté mat Kaffi

Anmeldung & Org./ Inscription:

Tel.: (+352) 691 954 444

E-mail: http://chorale.eschweiler.lu