Change Edition

Scheckiwwerreechung vun de Kanner aus dem Cycle2 vu Nidderkuer


den 20.den Abrëll haten d’Schoulkanner vu Nidderkuer hiert Fréijoersfest.

D’Kanner aus dem Cycle 2 hunn é grousst Häerz an si hunn d’Suen vun dësem Fest un d’Asa asbl gespent.

Den Love mam Martine, d’Idylle mam Magali an d’Javotte mam Sandra waren an d’Schoul de Scheck sichen.

Merci fir den generéisen Don vun 1.500€!