Change Edition

Scheckiwwerreechung Construction Nico Maréchal, Kehlen


Vir Kuerzem huet d’Entreprise de Construction Nico Maréchal den 30.ten Gebuertsdag gefeiert.

D’Firma huet op Cado’en verzicht, huet awer d’Invité’en ëm en Obolus gebieden fir en gudden Zweck.

Als Beneficiaire vun de Spenden war d’ASA Asbl erausgesicht ginn.

Den Dr. Nash, Präsident vun der ASA, d’Nelly Nash, den Exi an den Lions kruten esou é Scheck vun 2025€. E grousse Merci un d’Entreprise Nico Maréchal an un d’Invité’en fir déi generéisen Geste.

D’Asa asbl finanzéiert Assistenzhonn fir Epileptiker, fir Kanner mat géischtiger an/oder kierperlecher Aschränkung an fir an Alters- a Pflegeheimer.

www.asa-asbl.lu