Change Edition

Foto an Bastelausstellung an den Wibbelmais

Den 29. Juli hunn d`Kanner an hir Erzeiherinnen ob hir Foto- an Bastelausstellung agelueden. Un Hand vu Fotoen an Bastelsaachen hu si de Leit gewisen, wat si schéines an den Wibbelmais maachen.