Change Edition

Nationale Commemoratiounsdag zu Ierpeldeng op der Sauer

Um 10 Auer gouf um Ierpeldenger Kierfecht de Virfare geduecht fir hire Kampf wärend der Besetzung duerch den Naziregime 1940 bis 1945. An där klenger Zeremonie beim Monument aux Morts huet d'Madame Malou Storck- Dostert e kuerzt Gebied gesprach. Duerno huet de Buergermeeschter Claude Gleis eng länger Ried gehal. Heen huet dobäi speziell op déi jiddesch Communautéit higewis. Heen huet un déi schwéier Zäit erënnert, wou eng Reih Jongen aus der Gemeng hiirt Liewe geaffert huet.Zeie vun deene Joren ginn ët just nach e puer, mee d'Erënnerung soll weiderhinn lieweg bleiwen, soss war d'Affer ëmsoss.
Un der Zeremonie hate vill Lait aus der Gemeng deelgeholl. Ënnert de Gäscht wor den Deputéierten André Bauler, deen zu Ierpeldeng wunnt; och d'Schäffen Romain Pierrard a Gibert Leider souwéi verschidde Membere vum Gemengerot waren do. D'Pomjééen vu der Gemeng Ierpeldeng ware gudd vertrueden. De musikaleschen Deel gouf vun der Concordia assuréiert ënnert der Direktioun vum Här Meis. No der Sonnerie aux Morts gouf d'Heemecht gespillt. Duerno goufe vrum Monument aux Morts Blummen néiergeluegt, vum Schäfferot a vum Club des Jeunes.