Change Edition

Bëschbrand (Fotogalerie)

Geint 09:30 Auer gouffen d'Pompjeeën Gemeng Habscht um 10. September op ee Bëchbrand zu Eischen geruff. Op der Plaatz ukomm, konnt zum Glëck nemmen e klenge Brand festgestallt ginn. Matt Hëllef vu Netzmettel war de Brand seier enner Kontroll.

De Brand ass wahrscheinlech entstanen wei e Mann deen do geschafft huet seng Zigarett einfach an de Bësch geheit huet.

Pompjeeën Gemeng Habscht weisen drop hinn dass ee nie eng Zigerett oder desgleichen an Bësch geheie soll.

Op der Plaatz woren vun der Gemeng Habscht: TLF 2000, TSF 1, TLF-L, GW-L, SW-A

Weider Fotoen op www.sish.lu