Change Edition

100. Gebuertsdag

D'Madame Minister Corinne Cahen huet zesumme mam Schäfferot der Madame Kohll-Leuck Cécile vun Éinen fir hier 100 Joer gratuléiert, déi Si de 6. September 2014 gefeiert huet.