Change Edition

D’Schaffbaier vun Echternach – hire Bäitrag zur lëtzebuerger Industriekultur.

De Virtrag a lëtzebuerger Sprooch vum Professer Carlo Sunnen wou hien iwert d’Schaffbaier-Familljen, d’Schaffplatzen, d’Methoden an Techniken, d’Schëffstippen, d’Naachen an d’Aachen geschwaat huet war gutt besicht.
Als Oofschloss vun sengem Viertrag huet hien den Kulturprojet “Lëtzebuerg2Luxemburg”, ë méiglechen “Itinéraire Fluvial Européen” presentéiert.