Change Edition

Lions Club Gehaansbierg ënnerstëtzt d'Fondation Sarah Grond

Dëss lescht huet de Lions Club Gehaansbierg mam aktuelle Präsident Aristide Gambucci der Fondatioun Sarah Grond e Scheck iwwer 2000 € iwwereecht. De Präsident Yves Barthels, Grënner vun der Fondatioun, huet erklärt, daat zum Gedenken u seng Partnerin Sarah, déi vill ze fréi 2019 verstuerwen ass, hien dëss Fondatioun an d'Liewe geruff huet, fir besonnesch Kanner, déi en Elterdeel verluer hun, moralesch a psychologesch, wéi och finanziell z'ënnerstetzen. https://www.fondationsarahgrond.lu