Change Edition

Käschtefrënn Déifferdeng spenden 20.000.-€ un Fondatioun Kriibskrank Kanner

Déifferdenger Käschtefrënn verkafen all Joer fir Chrëschtzäit hir Käschte an hiren ganz schéine Chalet zu Déifferdeng. Dëst Joer haten Käschtefrënn hëllef vum Poldi kritt deen sech gefreet huet fir kennen derbäi ze sinn. Duecht hiert grouss Engagement konnten Käschtefrënn ee ganz generéisen Scheck an Héicht vun 20.000.-€ un Fondatioun Kriibskrank Kanner iwwerreechen.