Change Edition

Mir hun Nopeschfest

An der Jang de Blannestrooss zu Dikrich hun d'Noper sech getraff. Et ass well Traditioun datt mir bei engem gudde Maufel an engem Patt e puer sching Stonne verbrengen.Merci den Organisateuren.