Change Edition

Hämmelsmarsch zu Dikrich

19
Sep
2020
19 Sep

Wéinst Covid-19 huet d'Dikricher Musik d’Konzept vum dësjäregen Hämmelsmarsch ugepasst: d'PMD geet net vun Haus zu Haus schelle fir Suen opzehiewen. Fir awer a ganz Dikrich d’Kiermes ze feieren, wäerte mer Iech dëst Jar punktuell op definéierte Plazen zu folgenden Zäiten e Ständche spille kommen:

10h00 am Floss

10h30 rue Dr Jean-Pierre Glaesener

11h00 Wolsberich

11h30 Maison de Soins Sacré-Choeur

13h30 rue du XI Septembre

14h00 am Broch

14h30 op der Liberatiounsplaz

15h00 um Bottermaart

15h30 Servior, bei der Sauer

16h00 an der Sauerwiss

17h00 an der Schleed

17h30 an der Gilsdreferstrooss

18h00 an der Kléck

Wann Dir d'Dikricher Musik ënnerstëtze wëllt, da kënnt Dir dat gäre mat engem Don “sur Place” oder mat engem Virement op de Kont bei der ING IBAN LU69 0141 6221 1930 0000 mat dem Vermierk „Hämmelsmarsch“ maachen.

Ee grousse Merci am Numm vum Kommitee an de Musikante vun der Dikricher Musik.

www.pmd.lu