Change Edition

LSAP-Sektioun Contern déposéiert hir Lëscht!

D'Schäffe Fernand Schiltz a Philo Günther-Marx an d'Conseillere Fernand Entringer a Marcel Zeimes hunn d'Lëscht vun den der LSAP-Sektioun Conter op der Gemeng ofginn.

Zu Erënnerung: Nieft den zwee Spëtzekandidate Fernand Schiltz (49 - 1.Schäffen) a Philo Günther-Marx (53 - 2.Schäffin) geet folgend Equipe mat an d'Gemengewahlen 2011:

Cloos Marc, 49, Salarié
Entringer Fernand, 63, Conseiller, Pensionär
Garboutchev Vladimir, 55, Architekt
Holst Birgitte, 60, europäesch Fonctionnairin
Reckinger Edith, 65, Pensionärin
Suman Marco, 37, Schoulinspekter-Kandidat
Tunc Isabelle, 34, Consultante
Unsen Olivier, 30, Affekot
Zeimes Fernand, 63, Conseiller, Pensionär