Change Edition

Fest vum 3. Alter

De 14. November huet de Schäfferot, zesumme mat der 3. Alterskommissioun an de Frënn vum 3. Alter op hir Seniorefeier invitéiert.
No engem gudden Iessen huet de Gemengerot de Gebuertsdagskanner, déi dëst Joer e ronne Gebuertsdag gefeiert hunn, gratuléiert. Si, ewéi och d'Koppelen, déi dëst Joer gëllen Hochzäit gefeiert hunn, kruten e Kado iwwerreecht a vill Joren dobäi gewënscht.
De Rol Girres huet dono fir gutt Stëmmung gesuergt an d'Inviteeë konnten Danzbeen schwéngen.