Change Edition

luxroots.com - Ihr Partner für Ahnenforschung in Consdorf


De Carlo ROSENFELD huet d'Detailer vun 568 Hochzeitsakten 1726-1797 vun der Paar Konsdref (Consdorf) an www.luxroots.com opgeholl